Pot un implant dental ser rebutjat?

Pot un implant dental ser rebutjat?

El concepte de “Rebuig d’implant dental” és un concepte que hem de matisar, ja que encara que popularment és el terme emprat per quan es produeix una fallada d’un implant, és un terme incorrecte des d’un punt de vista científic. Què és un...