La finalitat de la odontología preventiva és evitar l’aparició o disminuir el grau de enfermetats i la destrucció de les estructures bucodentàries en el cas que apareguin.