Dr. Josep Balcells

El teu anestesiòleg i reanimació a Terrassa

Titulació:

  • Llicenciat en medicina i Cirurgia per la Universitat Autònoma de Barcelona.
  • Especialista en Anestesiologia i Reanimació.
  • 20 anys com a metge adjunt del Servei d’Anestesiologia i Reanimació de l’Hospital Universitari MutuaTerrassa.
  • 4 anys com a metge Coordinador del Servei d’Anestesiologia i Reanimació de l’Hospital Universiatri MutuaTerrrassa.
  • Responsable de la Unitat de Dolor Agut Postoperatori de l’Hospital Universitari MutuaTerrrassa

Especialitats: Sedació per via, sedació infantil…